Image Alt

Dlaczego zielony klucz?

Dlaczego Zielony Klucz?

Dlaczego Zielony Klucz?

Korzyści płynące z uzyskania naszej ekoetykiety

Na świecie jest mnóstwo znaków ekologicznych w sektorze turystyki, z których każdy nagradza obiekty turystyczne w inny sposób i na podstawie innych kryteriów. Na tej stronie dowiesz się, co sprawia, że Green Key jest jednym z wiodących oznakowań ekologicznych w branży turystycznej.

 

Wysokiej jakości oznakowanie ekologiczne o najwyższych standardach

Podobnie jak w twoim przedsiębiorstwie, jakość jest priorytetem w programie Green Key. W oznakowaniu ekologicznym pojęcie jakości jest definiowane przez przejrzystość programu, regularne audyty przeprowadzane na miejscu przez wykwalifikowanych audytorów Green Key oraz weryfikację zewnętrzną. Nasz program Green Key spełnia wszystkie te wymagania. Zarówno kryteria Zielonego Klucza, jak i procedury przyznawania nagród są dostępne na naszej stronie internetowej, co oznacza, że każdy może zapoznać się z tym, w jaki sposób i dlaczego dana placówka została nagrodzona.

Kryteria programu Green Key są uznawane przez Światową Radę Zrównoważonej Turystyki (GSTC).

Wszystkie instytucje wyróżnione nagrodą Green Key podlegają regularnym audytom przeprowadzanym na miejscu przez wykwalifikowanych audytorów Green Key.

Program non-profit

Green Key jest zarządzany przez Fundację Edukacji Ekologicznej, która jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Działalność ta nie ma charakteru komercyjnego, dzięki czemu koszty uczestnictwa są relatywnie niskie.

Program oparty na dialogu z 20-letnim doświadczeniem

„Go green” i wdrażanie zrównoważonego rozwoju od początku do końca w każde przedsiębiorstwo jest inne i że każde z nich zmaga się z różnymi problemami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Biorąc pod uwagę powyższy aspekt i wychodząc naprzeciw uczestnikom naszego programu oferujemy wsparcie przez cały okres, od złożenia wniosku do przyznania nagrody. Opracowany w 1994 roku, Green Key ma już ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie oznakowania ekologicznego w turystyce, z obszerną bazą wiedzy, którą dzielimy się z wnioskodawcami i nagradzanymi placówkami.

Międzynarodowe oznakowanie ekologiczne z krajowym wsparciem.

Green Key posiada ponad 3100 nagrodzonych obiektów w 57 krajach, co czyni go jednym z najbardziej rozpowszechnionych geograficznie oznakowań ekologicznych branży turystycznej na świecie.

W 40 krajach za zarządzanie programem odpowiedzialni są krajowi operatorzy Green Key, co oznacza, że otrzymują Państwo wsparcie w swoim ojczystym języku. Co najważniejsze, nasi operatorzy krajowi doskonale rozumieją kontekst krajowy i mogą udzielać porad z uwzględnieniem krajowego ustawodawstwa, a także lokalnych zwyczajów i praktyk.

Program wielopodmiotowy

Green Key został założony przez przemysł turystyczny i hotelarski, ale obecnie jest zarządzany przez pozarządową organizację  non-profit, Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE). Oznacza to, że rozumiemy sytuację w przedsiębiorstwach będących kandydatami / nagrodzonymi, jednak program zachowuje niezależność od branży turystycznej i hotelarskiej. Międzynarodowy Komitet Sterujący, który jest organem politycznym stojącym za programem, składa się z założycieli programu, reprezentujących branżę turystyczną i hotelarską oraz przedstawicieli Fundacji Edukacji Ekologicznej. W większości państw, decyzję o przyznaniu nagród podejmuje krajowe jury Green Key, składające się z przedstawicieli różnych ministerstw, organizacji pozarządowych oraz sektora turystyki i hotelarstwa. W ten sposób zapewnia się, że program nie jest prowadzony przez jeden podmiot, lecz angażuje wielu interesariuszy.

Uznany na arenie międzynarodowej przez renomowane podmioty.

Nasz program został uznany przez Światową Organizację Turystyczną (UNWTO) i Organizację Narodów Zjednoczonych (UNEP), a kryteria ekologiczne są akceptowane przez Światową Radę Zrównoważonej Turystyki. Należy nadmienić, że Green Key ściśle współpracuje z Uniwersytetem Surrey w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania wsparcia naukowego.

Promocja Twojej drogi do sukcesu

W Green Key naprawdę doceniamy Twoje wysiłki, aby stać się bardziej ekologicznym i zrównoważonym i jesteśmy dumni z każdego ośrodka turystycznego, który otrzymuje nagrodę. W związku z tym, czujemy się zaszczyceni mogąc promować Twój obiekt, publikując przykłady najlepszych praktyk w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej i w biuletynie informacyjnym.

 

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie na Najlepsze Praktyki Zielonego Klucza, który daje Ci szansę zdobycia tytułu naszego tegorocznego Mistrza Zrównoważonego Rozwoju!

Instytucje nagrodzone w konkursie Green Key zawarte w bazie danych różnych internetowych biur podróży również korzystają ze współpracy z nimi, co jako nawiązanie do nagrody Green Key zostanie automatycznie dodane jako wpis do rejestru przedsiębiorstw na platformie.