Image Alt

Nasz program

Podnoszenie świadomości i kształtowanie zachowań

Nasz program

Zielony klucz jest standardem najwyższej jakości

Nagroda Green Key jest wiodącym standardem jakości w obszarze odpowiedzialności ekologicznej i zrównoważonego działania w branży turystycznej. To prestiżowe oznaczenie ekologiczne stanowi zobowiązanie przedsiębiorstw, że ich placówki turystyczne przestrzegają surowych kryteriów określonych przez Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE). Zielony klucz symbolizuje obietnicę dla gości, że decydując się na pobyt w certyfikowanym hotelu, przyczyniają się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Wysokie standardy środowiskowe, jakich oczekuje się od tych placówek, są utrzymywane dzięki rzetelnej dokumentacji i regularnym audytom.

Edukacja

Kładziemy olbrzymi nacisk na informowanie i angażowanie odwiedzających w działania podejmowane przez placówkę w kierunku przyjaznego środowisku i zrównoważonego rozwoju. Dbamy również o to, aby personel pracujący w ośrodku był dobrze poinformowany i przeszkolony w zakresie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk.

Innowacja

Green Key nieustannie poszukuje nowych i zrównoważonych metod działania i wykorzystania technologii w celu zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii, wody i generowania odpadów. Przedsiębiorstwa zaangażowane w projekt Zielony klucz zauważają znaczne obniżenie kosztów dzięki wprowadzeniu proponowanych przez program zmian.

Wartość dodana

Pozytywne aspekty środowiskowe stają się coraz ważniejszym kryterium dla podróżnych, podczas wybierania miejsca zakwaterowania. Green Key symbolizuje zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, który jest niezwykle atrakcyjny dla potencjalnych gości.

Promocja

Zdobycie nagrody Zielonego Klucza może być wykorzystane przez przedsiębiorstwa do prezentacji ich zaangażowania w kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele

Oficjalny cel Green Key to:

  • Zwiększenie użycia przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych metod działania i technologii w przedsiębiorstwach, a tym samym zmniejszenie ogólnego wykorzystania zasobów.
  • Podnoszenie świadomości i tworzenie zmian w zachowaniu gości, personelu i indywidualnych dostawców obiektów turystycznych.
  • Zwiększenie stosowania zrównoważonych i przyjaznych środowisku naturalnemu metod oraz podniesienie świadomości w celu zainicjowania zmian zachowań w hotelarstwie i turystyce ogółem.

 

Zielony klucz i cele zrównoważonego rozwoju

Green Key jest wiodącym standardem najwyższej jakości w dziedzinie zrównoważonej turystyki, prowadzącym ośrodki turystyczne do osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ.